Norges Vel avslutter sin støtte til CSR Norges sekretariat

I begynnelsen av 2012 overtok Norges Vel ansvaret for å drifte og finansiere CSR Norges sekretariat og aktiviteter. Norges Vel har nå besluttet å avslutte støtten til CSR Norges sekretariat og aktiviteter.

Vi takker alle samarbeidspartnere som gjorde det mulig å gjennomføre nettverkets aktiviteter de siste årene. Vi har klart å samle flere hundre deltakere til aktiviteter i 2015, med mange deltakere fra blant annet næringslivet, private organisasjoner, konsulentfirmaer som arbeider med samfunnsansvar og fra myndighetene.

CSR-styrets engasjement har vært sentralt i nettverkets arbeid og vi vil spesielt takke styremedlemmene som har bidratt sterkt til gjennomføring av mange av aktivitetene. I forbindelse med avslutning av støtten til CSR Norges sekretariat vil også CSR Norges styret legges ned.

Det siste året har vi prøvd å finne alternative finansieringskilder til å drifte nettverket, dessverre uten å lykkes. Driften av CSR Norge kan ikke lenger finansieres av Norges Vel da medlemskontingenten kun dekket en brøkdel av kostnadene.

Norges Vels medlemskap i CSR Europe og Global Reporting Initiative vil avsluttes som et ledd i beslutningen vedrørende støtte til CSR Norge.
Norges Vel vil imidlertid fortsette sitt engasjement innen samfunnsansvar som en del av våre prosjekter og aktiviteter.

Dersom andre organisasjoner eller interesserte ønsker å overta driften av nettverket, er de velkommen til å ta kontakt med Norges Vel for å drøfte en slik overtakelse. Dette gjelder blant annet nettsider, domenenavn, kontoer i sosiale medier og informasjon om gjennomførte aktiviteter.

Norges Vel er også åpen for å drøfte gjennomføring og finansiering av aktiviteter på vegne av CSR Norge med eventuelle interesserte.

 

Hellerud gård 1. juli 2016

 

Med vennlig hilsen,

Jose Ramos
Seniorrådgiver