Medlemskap

Hvem kan bli medlem i CSR Norge:

CSR Norge er et bedriftsnettverk, der også interesseorganisasjoner, myndigheter og akademia kan dele erfaring og kompetanse knyttet til bedrifters samfunnsansvar.

Medlemskontingent:

Bedriftstype Kriterie Medlemsavgift
Konsern Omsetning over 1mrd Kr. 40’000
Mellomstore bedrifter Omsetning mellom 100MNOK og 1mrd Kr. 20’000
Små bedrifter, interesseorganisasjoner, offentlige organisasjoner og akademia Bedrifter med under 100MNOK omsetning eller andre org.typer Kr. 5’000