Norges Vel avslutter sin støtte til CSR Norges sekretariat

I begynnelsen av 2012 overtok Norges Vel ansvaret for å drifte og finansiere CSR Norges sekretariat og aktiviteter. Norges Vel har nå besluttet å avslutte støtten til CSR Norges sekretariat og aktiviteter.

Vi takker alle samarbeidspartnere som gjorde det mulig å gjennomføre nettverkets aktiviteter de siste årene. Vi har klart å samle flere hundre deltakere til aktiviteter i 2015, med mange deltakere fra blant annet næringslivet, private organisasjoner, konsulentfirmaer som arbeider med samfunnsansvar og fra myndighetene.

CSR-styrets engasjement har vært sentralt i nettverkets arbeid og vi vil spesielt takke styremedlemmene som har bidratt sterkt til gjennomføring av mange av aktivitetene. I forbindelse med avslutning av støtten til CSR Norges sekretariat vil også CSR Norges styret legges ned.

Det siste året har vi prøvd å finne alternative finansieringskilder til å drifte nettverket, dessverre uten å lykkes. Driften av CSR Norge kan ikke lenger finansieres av Norges Vel da medlemskontingenten kun dekket en brøkdel av kostnadene.

Norges Vels medlemskap i CSR Europe og Global Reporting Initiative vil avsluttes som et ledd i beslutningen vedrørende støtte til CSR Norge.
Norges Vel vil imidlertid fortsette sitt engasjement innen samfunnsansvar som en del av våre prosjekter og aktiviteter.

Dersom andre organisasjoner eller interesserte ønsker å overta driften av nettverket, er de velkommen til å ta kontakt med Norges Vel for å drøfte en slik overtakelse. Dette gjelder blant annet nettsider, domenenavn, kontoer i sosiale medier og informasjon om gjennomførte aktiviteter.

Norges Vel er også åpen for å drøfte gjennomføring og finansiering av aktiviteter på vegne av CSR Norge med eventuelle interesserte.

 

Hellerud gård 1. juli 2016

 

Med vennlig hilsen,

Jose Ramos
Seniorrådgiver


CSR AND DIVERSITY

IBM_logo_in

CSR AND DIVERSITY

Invitation to lunch meeting – Challenges and opportunities related to Diversity

Marijn Pijnenburg is visiting Oslo Friday November 6th, and CSR Norge and IBM is glad to invite to a lunch meeting where he will share experience and thoughts on the challenges and opportunities often encountered in relation to the many aspects of diversity.

Marijn is working as a Business Development Executive for IBM in Europe, Middle-East and Africa related to Diversity and LGBT. In his role as IBM EMEA representative of IBM’s Global Diversity Business Development organization, he advises customers on how to leverage workforce diversity and human capital to improve workforce effectiveness, foster collaboration and stimulate innovation. Marijn Pijnenburg will also take us through a presentation of IBM practices.

Time: Friday November 6th, 11.00 – 12.00, optional lunch until 12.30

Venue: IBM, Rosenholmveien 25, Kolbotn

Deadline for registration: November 5th 2015, 12:00 hrs. Send us an e-mail to: gunnar.lindeberg@norgesvel.no

For more information contact Lars Hovind, mobile 9225 9690

.

.

IBM Social Responsibility

IBM believes that creating an inclusive company culture based on core values not only helps our business,  but also defines the role that we can and should play in society and enables to better serve our customers.

We have a longstanding commitment to diversity and consider it a competitive advantage and innovation driver.  IBM has an equality statement that prevents discrimination on the basis of race, color, genetics, religion,  gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, disability, age or veteran status.

It is our pleasure to invite you for a round table to discuss how to leverage human capital, diversity, inclusion,  LGBT, and corporate responsibility as critical business drivers. 

Marijn Pijnenburg


Lansering av CSR-sertifisering 3 september

DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) ønsker velkommen til lansering av ny standard for sertifisering av samfunnsansvar, CSR Perfomance Ladder, i Den Norske Opera & Ballett 3. september 2015 kl. 08:30 – 10:30 med gratis frokost!

​​CSR Performance Ladder er en ny sertifiserbar standard for styringssystemer knyttet til samfunnsansvar. Sertifiseringsprosessen hjelper bedrifter til å fokusere på de mest vesentlige risikoer, håndtere dem effektivt, og dokumentere arbeidet gjennom sertifisering. DNV GL lanserer nå denne CSR-sertifiseringen i Norge, etter suksess i Nederland og over 200 utstedte sertifikater.

For mer informasjon og påmelding, klikk her:

http://www.dnvba.com/no/informasjon-ressurser/arrangementer/Pages/CSR-Ladder-lansering-3.-sept-15.aspx

DNV GL