Logg inn
Bli medlem

Les mer om medlemskapet

European CSR Awards 2013
Hold deg oppdatert
 
Nyhetsbrev:
 
  
 
Følg oss på: CSR Norge på Facebook  CSR Norge på LinkedIn
Samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

[Du står her: Forsiden]
CSR EUROPA JOBBER I 2015 MED EN MANIFEST OG «SUMMIT»

Styremedlemmer i CSR Europe lanserte ideen om et manifest som gradvis er konkretisert i aktiviteter som vil munne ut i et dokument forankret hos egne medlemmer. «Manifest» er en offentlig erklæring som beskriver retningslinjer, mål og meninger. 26. mars 2015 blir det holdt et møte i Brussel blant nettverkets nasjonale partnere (CSR Norge er en nasjonal partner) for å drøfte innholdet i dette manifestet. CSR Europes manifest vil lanseres i juni 2015 under en konferanse i Milano. 

EU direktiv om «Non-Financial and Diversity Information»

15. april og den 29. september 2014 ble den endelige teksten i utkastet til direktiv for «Non-Financial and Diversity Information» godkjent henholdsvis av Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union.

EUROPEAN MULTI-STAKEHOLDER FORUM

Endringene i EU systemet, både politiske ledelsen og ansatte, har påvirket omgående prosesser relatert til samfunnsansvar. Den politiske ledelsen i EU er fortsatt i en etableringsfase som kan betraktes som «stille». CSR Europe mener at det trengs klare signaler fra bedriftene om behovet for en ny CSR-strategi. 

SERTIFISERT G4 KURS

Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som jobber for bærekraftig utvikling. GRI har utviklet en internasjonalt anerkjent standard for rapportering om samfunnsansvar og sertifiserte G4 kurs. GRI-rammeverket beskriver hvorfor, hvordan og hva en bedrift/ organisasjon bør rapportere. Norges Vel er GRIs datapartner i Norge som dermed har ansvaret for å registrere norske bedrifters bærekrafts- eller samfunnsansvarsrapporter i GRIs database. 

UTENRIKSDEPARTEMENTETS STØTTE TIL Å FREMME SAMFUNNSANSVARS-RAPPORTERING OG CSR NORGE

Det Kongelig Selskap for Norges Vel (Norges Vel) og nettverket CSR Norge betrakter samfunnsansvarsrapportering som sentralt for å øke bevissthet og kunnskap om samfunnsansvar. Alle bedrifter som rapporterer om samfunnsansvar må ha et minimum nivå av kunnskap om samfunnsansvar for å kunne rapportere. For de største norske bedrifter er slik rapportering lovpålagt. Å fremme samfunnsansvar betyr å gi norske bedrifter mulighet til å skaffe seg mer kunnskap og oversikt over risiko og utfordringer ved deres drift. 

© 2012 CSR Norge administreres av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Org. nr: 965208739. Besøksadresse: Bråteveien 200, 2026 Skjetten. Fakturaadresse: c/o Norges Vel, Postboks 115, N-2026 Skjetten.