GRI Workshop: Taking a practical approach

CSR-Norge logo

GRI-logo_leftcolumn

GRI: Taking a practical approach

Tirsdag 16. juni 2015
kl. 0830- 1230 (lunsj er inkludert)
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo

This workshop will explain how companies can take a practical approach to defining materiality and engaging stakeholders successfully in the process, with presentations from Cermaq and KLP  on applying the G4 standard

The workshop is organised by Cornelia Moseid from Enteleki in collaboration with

CSR Norway Board Members Marit Trodal and Brita Staal

Pris: Gratis for CSR Norge medlemmer,  400NOK for alle andre

(faktura sendes etter registrering)

meld deg på innen 12. juni 2015

http://csrnorge17juneworkshop.eventbrite.co.uk

Støttes av:

norgesvel logoUtenriksdepartement


Samfunnsansvar – samarbeid mellom myndigheter og næringsliv

CSR-Norge logo

Samfunnsansvar – samarbeid mellom myndigheter og næringsliv

Frokostmøte

 

Mandag 15. juni 2015. kl.0830-1000

Sted: KS Agenda Møtesenter Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

(frokost fra 08:00)

 

Møteleder og innledere:

  • Dag Sanne – styremedlem CSR Norge (møteleder)
  • Paul Chaffey – Statssekretær, KMD
  • Stian Berger Røsland –Byrådsleder i Oslo
  • Nina Solli – Regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

 

Meld deg på innen 11. juni 2015 (begrenset antall plasser): https://samfunnsansvarsamarbeid.eventbrite.co.uk

For mer informasjon send en e-post til: eleni.simeou@csrnorge.no

 

Vi håper å se deg der!

 

Støttes av:

Utenriksdepartementnorgesvel logo

 

 


To GRI or not to GRI?

CSR-Norge logo

To GRI or not to GRI?

Invitasjon til frokostmøte

Tirsdag 9. juni 2015

kl. 08:30-10:30 (frokost fra 08:00)

Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo

 Møteleder og innledere:

  • Kirsten Margrethe Hovi, Head of Viability Reporting – Norsk Hydro (moderator)
  • Ove Narvesen, Direktør samfunnskontakt – Avinor
  • Maria Gjølberg, Seniorkonsulent – DNV GL
  • Cathrine Stang Lund, Sr Manager Corporate Responsibility and Sustainability, Coca-Cola Enterprises Norge
  • Utenriksdepartementet, Næringspolitisk seksjon

 

CSR Norge tilbyr norske bedrifter mulighet til å utveksle erfaringer om samfunnsansvar fra Norge og utlandet. På dette frokostmøtet setter vi rammeverk for rapportering i fokus.

 

Meld deg på innen 4. juni 2015 (begrenset antall plasser): http://togriornottogri.eventbrite.co.uk

 

For mer informasjon send en e-post til: eleni.simeou@csrnorge.no

 

Vi håper å se deg der!

 

 

norgesvel logo Utenriksdepartement


Frokostmøtet 12. mai i Oslo


CSRNorge logonorgesvel logoIBM_logo_in

IBM and CSR Europe’s new direction: What can we learn?

 

tirsdag 12. mai 2015

kl.08:30-10:00

(frokost fra 08:00)

Innledere og møteleder:

Øyvind Sørheim – Administrerende direktør, Norges Vel

Lars Hovind – Salgsdriektør, IBM Norway

Dag Sanne – Daglig leder, Birkebeinerlaugets Bedriftsutvikling

og Elisa Salemink – Konsulent

CSR Norge tilbyr norske bedrifter mulighet til å utveksle erfaringer fra Norge og utlandet. Denne gangen setter vi IBM og CSR Europe i fokus.

Meld deg på innen 8. mai 2015 (begrenset antall plasser) eleni.simeou@csrnorge.no

Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo

Vi håper å se deg der!


CSR Europa jobber med manifest og «Summit»

Styremedlemmer i CSR Europe lanserte ideen om et manifest som gradvis er konkretisert i aktiviteter som vil munne ut i et dokument forankret hos egne medlemmer. «Manifest» er en offentlig erklæring som beskriver retningslinjer, mål og meninger. 26. mars 2015 blir det holdt et møte i Brussel blant nettverkets nasjonale partnere (CSR Norge er en nasjonal partner) for å drøfte innholdet i dette manifestet. CSR Europes manifest vil lanseres i juni 2015 under en konferanse i Milano. Les resten