Logg inn
Bli medlem

Les mer om medlemskapet

European CSR Awards 2013
Hold deg oppdatert
 
Nyhetsbrev:
 
  
 
Følg oss på: CSR Norge på Facebook  CSR Norge på LinkedIn
Samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

[Du står her: Forsiden]
CSR NORGE ØNSKER VELKOMMEN TIL FAGDAG:

 

«Samfunnsansvar i praksis, med fokus på innsamling og gjenvinning»

Samfunnsasnvarlig opptreden

Prosjektleder, Jose Ramos

Sogn og Fjordane Energi (SFE) refererer til samfunnsansvar når de omtaler deres samarbeid med Plan Norge for å gi rent vann til 15.000 innbyggere i Sierra Leone i Vest-Afrika. Støtten knyttes til SFEs kjernevirksomhet i Norge, som handler om produksjon av vannbasert og ren fornybar energi under sin visjon om «kraft til å påverke framtida».

EU-direktiv om ikke finansiell rapportering ble vedtatt i EU parlamentet

Prosjektleder, Jose Ramos

Et stort flertall i EU parlamentet vedtok den 15. april 2014 det nye direktivet samfunnsansvarsdirektivet (“EU Directive on the disclosure on non-financial information”), med 599 stemmer for og 56 i mot. Dette viser at kravene til bedriftenes samfunnsansvar er høyere enn tidligere. Direktivet krever rapportering fra bedrifter som oppfyller tre kriterier

CSR Norge for et lønnsomt, ansvarlig og langsiktig bærekraftig næringsliv

Prosjektleder, Jose Ramos

Direksjonen i Norges Vel har utnevnt styremedlemmene i CSR Norge. Styret i CSR Norge har jobbet på frivillig basis og hatt mange møter siden november 2013. En betydelig arbeidsinnsats måtte til for å utforme en ny strategi og handlingsplan. Styremedlemmene i CSR Norge er:

• Karoline Bakka Hjertø, selvstendig næringsdrivende (styreleder)
• Marit Trodal, Grieg Star
• Brita Staal, Staples Norway AS
• Lars Terje Pedersen, Key Learning AS
• Dag Sanne; Birkebeinerlaugets bedriftsutvikling AS
• Steinar A. Hopland, Senter for seniorpolitikk
• Jose Ramos, prosjektleder

Godt voksne arbeidssøkere stiller bak i køen

Gjør det noe at seniorer sliter mer med å få seg en ny jobb? Og er problemet overdrevet? Hører det til bedriftens samfunnsansvar å ha et seniorperspektiv på sin personalpolitikk? Dette er spørsmål som er reist i den mediedebatt som har vært de siste ukene. Gjennom mange år innenfor rekruttering synes jeg det har vært interessant å forsøke å finne ut av hvilke mekanismer som fører til at lang erfaring virker mot muligheten for å bli ansatt i ny jobb. Men først, noen fakta: Deltakelsen i yrkeslivet er ganske høy i landet for gruppen over 50 i det vi ligger over EU snittet som er 42 % for kvinner og 56 % for menn. Likevel er det 13500 ledige (aktive jobbsøkere) i denne alder.

© 2012 CSR Norge administreres av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Org. nr: 965208739. Besøksadresse: Bråteveien 200, 2026 Skjetten. Fakturaadresse: c/o Norges Vel, Postboks 115, N-2026 Skjetten.