Norges Vel avslutter sin støtte til CSR Norges sekretariat

I begynnelsen av 2012 overtok Norges Vel ansvaret for å drifte og finansiere CSR Norges sekretariat og aktiviteter. Norges Vel har nå besluttet å avslutte støtten til CSR Norges sekretariat og aktiviteter.

Vi takker alle samarbeidspartnere som gjorde det mulig å gjennomføre nettverkets aktiviteter de siste årene. Vi har klart å samle flere hundre deltakere til aktiviteter i 2015, med mange deltakere fra blant annet næringslivet, private organisasjoner, konsulentfirmaer som arbeider med samfunnsansvar og fra myndighetene.

CSR-styrets engasjement har vært sentralt i nettverkets arbeid og vi vil spesielt takke styremedlemmene som har bidratt sterkt til gjennomføring av mange av aktivitetene. I forbindelse med avslutning av støtten til CSR Norges sekretariat vil også CSR Norges styret legges ned.

Det siste året har vi prøvd å finne alternative finansieringskilder til å drifte nettverket, dessverre uten å lykkes. Driften av CSR Norge kan ikke lenger finansieres av Norges Vel da medlemskontingenten kun dekket en brøkdel av kostnadene.

Norges Vels medlemskap i CSR Europe og Global Reporting Initiative vil avsluttes som et ledd i beslutningen vedrørende støtte til CSR Norge.
Norges Vel vil imidlertid fortsette sitt engasjement innen samfunnsansvar som en del av våre prosjekter og aktiviteter.

Dersom andre organisasjoner eller interesserte ønsker å overta driften av nettverket, er de velkommen til å ta kontakt med Norges Vel for å drøfte en slik overtakelse. Dette gjelder blant annet nettsider, domenenavn, kontoer i sosiale medier og informasjon om gjennomførte aktiviteter.

Norges Vel er også åpen for å drøfte gjennomføring og finansiering av aktiviteter på vegne av CSR Norge med eventuelle interesserte.

 

Hellerud gård 1. juli 2016

 

Med vennlig hilsen,

Jose Ramos
Seniorrådgiver


IRMI Group morgenkonferanse

irmi group logo nordea logo

Kriminalitet i og mot næringslivet

tirsdag 26. januar 2016

09.00 – 11.20

Nordea huset, Essendrops gate 7, Majorstuen

I samarbiede med Nordea inviterer IRMI Group den 26. januar 2016 til årets første morgenkonferanse. IRMI Group er en internasjonal og nøytral organisasjon som tilbyr rådgivende GRC-tjenester til bedriftsledere og investorer. I dagens urolige marked stilles det større krav til kontroll av bedrifters handelsrisiko og kjenne deres motparter. IRMI morgenkonferansen vil fokusere på dagens risikobilde og informere om hva din bedrift kan gjøre for å få kontroll på sin motpartsrisiko.

For påmelding send en mail til bo@irmigroup.com innen 20. januar

Merk mailen IRMI Morgenkonferanse. Meld deg på i dag da det er begrenset antall plasser.


Enterprise 2020 Summit: 16-17 November 2015

CSR Europe
Enterprise 2020 Summit: All members welcome!
 
As you may know, the Enterprise 2020 Summit is fast approaching. Many of your colleagues from the Network are actively contributing to shaping of the content and creating the dynamic; including
 
Albanian CSR Network, respACT, the Shift, FACE, IMS France, ORSE, Reseau Alliances, econsense, UPJ, CSR Hellas, BITC Ireland, Impronta Etica, Sodalitas, IMS Luxembourg, CSR Netherlands, RBF Poland, RBF Serbia, Pontis/Slovak BLF, Network for SR, Club de Excelencia, Foretica, CSR Sweden, Philias Foundation, CSR Turkey, BITC UK and CSR Ukraine.
 
Now that we confirmed the Vice President of the European Commission and several Commissioners to attend, we hope to demonstrate the power of the CSR networks throughout Europe together with you. The Summit is the place to exchange, learn and work together for more impact. That is why it is crucial to also have company representatives from Norway who can exemplify the great work they do.
CSR Norge members are welcome. When registering 5 or more people at the same time, a 25 per cent discount will apply to all participants registering as part of that group

CSR AND DIVERSITY

IBM_logo_in

CSR AND DIVERSITY

Invitation to lunch meeting – Challenges and opportunities related to Diversity

Marijn Pijnenburg is visiting Oslo Friday November 6th, and CSR Norge and IBM is glad to invite to a lunch meeting where he will share experience and thoughts on the challenges and opportunities often encountered in relation to the many aspects of diversity.

Marijn is working as a Business Development Executive for IBM in Europe, Middle-East and Africa related to Diversity and LGBT. In his role as IBM EMEA representative of IBM’s Global Diversity Business Development organization, he advises customers on how to leverage workforce diversity and human capital to improve workforce effectiveness, foster collaboration and stimulate innovation. Marijn Pijnenburg will also take us through a presentation of IBM practices.

Time: Friday November 6th, 11.00 – 12.00, optional lunch until 12.30

Venue: IBM, Rosenholmveien 25, Kolbotn

Deadline for registration: November 5th 2015, 12:00 hrs. Send us an e-mail to: gunnar.lindeberg@norgesvel.no

For more information contact Lars Hovind, mobile 9225 9690

.

.

IBM Social Responsibility

IBM believes that creating an inclusive company culture based on core values not only helps our business,  but also defines the role that we can and should play in society and enables to better serve our customers.

We have a longstanding commitment to diversity and consider it a competitive advantage and innovation driver.  IBM has an equality statement that prevents discrimination on the basis of race, color, genetics, religion,  gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, disability, age or veteran status.

It is our pleasure to invite you for a round table to discuss how to leverage human capital, diversity, inclusion,  LGBT, and corporate responsibility as critical business drivers. 

Marijn Pijnenburg


Åpent medlemsmøte -15. oktober

CSR-Norge logo

Hva er fremtiden for CSR Norge nettverket?

CSR Norge ønsker å invitere medlemmer og andre til et åpent medlemsmøte og middag

torsdag 15. oktober 2015

kl. 15.30 -17.00

(etterfulgt av middag til ca. kl 19.00)

Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo

På dette møtet skal CSR Norges styremedlemmer lede en diskusjon om fremtiden for bedriftsnettverket CSR Norge. Vi ønsker å få innspill og forslag om hva CSR Norges retning og strategi kunne og burde bli i de neste 5 årene.

 

Meld deg på innen mandag 12. oktober 2015

https://15oktobermiddag.eventbrite.co.uk

For mer informasjon kontakt eleni.simeou@csrnorge.no

Støttes av:

Utenriksdepartementnorgesvel logo


Nytt nettverksmøtet i Oslo – 15. oktober

CSR-Norge logo

Praktiske verktøy og råd for arbeid med samfunnsansvar – CSR

Invitasjon til nettverksmøte & informasjonsstands

torsdag 15. oktober 2015

kl. 12.30-15.00

Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo

På dette møtet skal vi høre fra erfarne innledere om deres praktiske tips og råd for samfunnsansvarsarbeid etterfulgt av åpen diskusjon med spørsmål og svar.

Innledere:

Camilla Skjelsbæk Gramstad, Miljø og CSR Ansvarlig – Virke Hovedorganisasjon

Atle Engelsen, CSR Manager – Friele

Brita Staal, Quality, CSR and LOB Manager – Staples Norway

 

Vi ønsker en diskusjon hvor alle kan snakke fritt om utfordringer og løsninger for sitt bærekraftsarbeid for å lære av hverandre. Kom gjerne med spørsmål og tips!

 

Informasjonsstands:

Vi har også invitert leverandører av tjenester til bedriftenes arbeid med samfunnsansvar.
De vil ha ministands betjent i pausene, samt etter nettverksmøtet.

 

Meld deg på innen mandag 12. oktober 2015 (begrenset antall plasser)

https://15oktober2015nettverk.eventbrite.co.uk

For mer informasjon kontakt eleni.simeou@csrnorge.no

 

Obs. Nettverksmøtet etterfølges direkte med åpent medlemsmøte i bedriftsnettverket CSR Norge.

Støttes av:

norgesvel logoUtenriksdepartement


Frokostseminar – Lansering av PwC Samfunnsansvar 100: Reisen har begynt

Pwc-logo

PwC Samfunnsansvar 100: Reisen har begynt

mandag 5.oktober 2015

kl. 09:00 – 11:00

Dronning Eufemias gate 8, PwC-bygget, Bjørvika, 0106 Oslo
Registrering og frokostservering fra kl. 08:30.

Rapporten er resultatet av en studie hvor de har kartlagt hvordan de 100 største selskapene i Norge arbeider med og kommuniserer sitt samfunnsansvar. Den gir et innblikk i store norske selskaps modenhet på samfunnsansvarsrapportering. Studien viser også aktuelle trender og utvikling innen samfunnsansvar, og gir eksempler på hvordan diverse selskap skaper konkurransekraft gjennom samfunnsansvar.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.


Lansering av CSR-sertifisering 3 september

DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) ønsker velkommen til lansering av ny standard for sertifisering av samfunnsansvar, CSR Perfomance Ladder, i Den Norske Opera & Ballett 3. september 2015 kl. 08:30 – 10:30 med gratis frokost!

​​CSR Performance Ladder er en ny sertifiserbar standard for styringssystemer knyttet til samfunnsansvar. Sertifiseringsprosessen hjelper bedrifter til å fokusere på de mest vesentlige risikoer, håndtere dem effektivt, og dokumentere arbeidet gjennom sertifisering. DNV GL lanserer nå denne CSR-sertifiseringen i Norge, etter suksess i Nederland og over 200 utstedte sertifikater.

For mer informasjon og påmelding, klikk her:

http://www.dnvba.com/no/informasjon-ressurser/arrangementer/Pages/CSR-Ladder-lansering-3.-sept-15.aspx

DNV GL


Stavanger frokostmøte i juni

CSR-Norge logoIBM_logo_inCSR Europe

IBM and CSR Europe’s new direction: What can we learn?

 

Torsdag 11. Juni 2015

0830 – 1000 (frokost fra 0800)

IBM, Forusparken 2, 4031 Stavanger

CSR Norge og IBM Norway presentere om:

  • CSR Manifesto – 2015 & European Strategy CSR 2020
  • Strategiske områder: «Skills for jobs» og «Sustainable living in cities»
  • Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv for å fremme innovasjon, byutvikling og jobbskaping
  • IBMs rolle globalt i CSR

Åpen diskusjon og spørsmålsrunde: How collaborative efforts can go beyond compliance to create innovative solutions.

Innlegg og diskusjon vil foregå på norsk og engelsk

Meld deg på innen 5. Juni 2015  (begrenset antall plasser)

https://csrnorge11junestavanger.eventbrite.co.uk

Laste ned programmet: Programme Stavanger Juni 2015

Støttes av:

norgesvel logoUtenriksdepartement

 


GRI Workshop: Taking a practical approach

CSR-Norge logo

GRI-logo_leftcolumn

GRI: A practical approach to defining materiality

Tirsdag 16. juni 2015
kl. 0830- 1230 (lunsj er inkludert)
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo

This workshop will explain how companies can take a practical approach to defining materiality and engaging stakeholders successfully in the process, with presentations from Cermaq and KLP  on applying the G4 standard

The workshop is organised by Cornelia Moseid from Enteleki in collaboration with

CSR Norway Board Members Marit Trodal and Brita Staal

Pris: Gratis for CSR Norge medlemmer,  400NOK for alle andre

(faktura sendes etter registrering)

meld deg på innen 12. juni 2015

http://csrnorge17juneworkshop.eventbrite.co.uk

Støttes av:

norgesvel logoUtenriksdepartement