Logg inn
Bli medlem

Les mer om medlemskapet

European CSR Awards 2013
Hold deg oppdatert
 
Nyhetsbrev:
 
  
 
Følg oss på: CSR Norge på Facebook  CSR Norge på LinkedIn
Samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

[Du står her: Forsiden]
Markedshøgskoles «Leadership Lab 2014» med CSR fokus

Den 3. februar 2014 kl. 0700, 52 studenter ved Markedshøyskolen fikk tildelt oppgaver eller oppdrag som de leverte torsdag 6. februar kl. 12.00, to av disse var oppgavene var direkte relatert til samfunnsansvar. Gruppene presente foran en jury resultater og forslag til løsninger for følgende oppgaver:

 

a)  Oppdrag nr.1: Integrering av innvandrere til frivillig arbeid og dugnad

b)  Oppdrag nr.2: Næringslivssamarbeid/CSR fokus bedrifter

c) Oppdrag nr.3: Næringslivssamarbeid/CSR fokus organisasjoner

EUs CSR direktiv, første votering den 15. april 2014

Det pågår forhandlinger om EU CSR direktivet eller «Proposal on disclosure of non-financial information”. Europaparlamentet og -Rådet er foreløpig ikke nådd et kompromiss, men det er enighet om vesentlige punkter Presidentskapet er for tiden hos Hellas som må forhandle med de store EU landene som har mye innflytelse. Så lenge voteringen i EU parlamentet er foretatt, er det grunn til å anta at EUs kommisjonens forslag kan bli svekket, men det er mindre sannsynlig at direktivet kan bli stoppet.

CSR Europe NPO møte og “Marketplace 2014”

I løpet av 19. og 20. mars 2014 holdes det årlige "National Partner Organization" (NPO)-møtet i Brussel. CSR Norge er CSR Europes NPO som representerer Norge.

 

I år blir det i tillegg også holdt et "High Level National Partner Meeting" hvor ledere for de nasjonale NPO er invitert. CSR Norges styreleder, Karoline Bakka Hjertø, vil delta på dette møtet.

CSR Norges interimsstyre

Interimsstyret er i gang med utarbeidelse av en ny strategi for CSR Norge. I tillegg til sekretariatets faglige og administrative støtte er det viktig å nevne at Key Learning AS bidrar sterkt med faglig støtte. For dette arbeidet har medlemmene i interimsstyret avholdt en rekke møter for å drøfte nå-situasjonen, hva det er som skal være styrets arbeidsform og oppgaver, samt fremtidig videreutvikling av CSR Norge.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel støtter CSR Norge i 2014

Det Kongelig Selskap for Norges Vels direksjon (styre) har besluttet å støtte CSR Norge slik at faglige- og administrative ressurser sikres for dette året. Norges Vel ser imidlertid behovet for at norske bedrifter engasjerer seg sterkere for å kunne sikre et bærekraftig CSR.

© 2012 CSR Norge administreres av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Org. nr: 965208739. Besøksadresse: Bråteveien 200, 2026 Skjetten. Fakturaadresse: c/o Norges Vel, Postboks 115, N-2026 Skjetten.